امروز چهارشنبه 27 شهریور ساعت 07:50 Today : 18th September 2019

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی

کاسپیــن سیــر گیتـــی

56114363 -021 Email : info@caspianseir.com

اطلاعات شهر تفلیس ( Tbilisi )

  • : تفلیس
  • : Tbilisi
  • : لورم ایپسون
  • : گرجی
  • : 10

گرجستان قرنها جزئی از خاک کشورمان بود تا حدود 200 سال پیش که بدست روس ها از ایران جدا و البته سرانجام در سال 1991 از شوروی

جاذبه های گردشگری شهر تفلیس ( Tbilisi )