امروز چهارشنبه 01 اردیبهشت ساعت 10:19 Today : 21st April 2021

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی

کاسپیــن سیــر گیتـــی

56114363 -021 Email : info@caspianseir.com

فرم نظرسنجی

ما آرزو داريم بهترين خدمات را با كيفيت مناسب ارائه نمايم و تمام تلاش خود را بكار بسته ايم. چراغ راه ما پيشنهادات و انتقادات سازنده شما سروران گرامي است ، پس همواره ما را مورد بذل توجه خويش قرار داده و با پر نمودن اين فرم در مقبوليت و موفقيت هرچه بيشتر سفر هاي آتي سهيم باشيد.
خدمات مورد استفاده:
رديف سوالات عالی خوب متوسط ضعيف توضيحات
1 نحوه برخورد مسئول ثبت نام چگونه بوده است؟
2 نحوه ثبت نام و رزرواسيون چگونه بوده است؟
3 اطلاع رساني پرسنل آژانس چگونه بوده است؟
4 نحوه دريافت بليط و مدارك و امانتداري آژانس چگونه بوده است؟
5 كيفيت هواپيما و پرواز چگونه است؟
6 برنامه ريزي و زمان بندي تور و گشت ها چگونه بوده است ؟
7 مطابقت وسيله اياب ذهاب با خواسته شما چگونه بوده است؟
8 نحوه استقبال در فرودگاه و انتقال شما به محل و بالعكس چگونه بوده است؟
9 برخورد راهنما و ديگر مسئولين ذيربط در تور چگونه بوده است؟
10 اطلاعات راهنما در مورد مناطق تاريخي و مورد بازديد چگونه بوده است؟
11 ميزان تحقيق برنامه پيش بيني شده با اجراي آن چگونه بوده است؟
1 آيا تمايل داريد با همسفران حاضر در اين تور در سفر ديگري همراه باشيد؟
2 آيا تمايل داريد شما را از برنامه هاي هر فصل آگاه كنيم؟
3 چگونه از برنامه تور مطلع شديد؟
4 اين سفر چندمين سفر شما با اين شركت بوده است؟
5 آيا مايليد از ديگر خدمات اين شركت ( فروش بليط داخلي و خارجي – رزرو هتل – اخذ ويزا و ...) بهره مند گرديد؟
6 كداميك از گشتها براي شما جالب و ديدني بود؟
7 نحوه آشنايي شما با اين شركت چگونه بوده است؟
درصورتيكه مواردي متوسط يا ضعيف بوده و يا ساير نظرات و پيشنهادات خود و علت آن را ذكر فرماييد.